Familieværkstedet

Med en lang erfaring og stærke faglige kompetencer støtter vi med vores familierådgivning mennesker, som kommer med fortællinger om vanskelige og måske uoverskuelige familieproblemer, der skygger for andre – og måske mere positive fortællinger. Vores rolle er at guide enhver til at finde de gode fortællinger. I Familieværkstedet på Ishøjgård bliver alle mødt af mennesker, der kan lide deres arbejde og har en lang erfaring. Her er en positiv ånd og et godt samspil, så vi kan støtte hinanden i at skabe de bedste rammer for alle familier, som kommer her.

Ishøjgård giver gode rammer for at arbejde med sig selv og sin familie i Familieværkstedet og i Tolmiea, som hører under Familieværkstedet. I lyse, rolige, hyggelige og professionelle omgivelser vil alle opleve en familierådgivning, hvor de bliver mødt af mennesker med et åbent sind. Ishøjgårds familierådgivere ved, at ingen har glæde af at blive mødt med fordomme, bebrejdelser og løftede pegefingre. Til gengæld har vi god erfaring med at anerkende, lytte og stille spørgsmål, der hjælper hver enkelt med at finde frem til betydningsfulde svar, som de kan bruge som gode retningslinjer.

Målgruppe

Familieværkstedet er for familier med børn mellem 0-18 år, der har brug for familierådgivning. Vi tager imod familier, der er visiteret fra Ishøj og Vallensbæk kommuner, fordi man er bekymrede for børnenes trivsel. Samtidig kan familier, fra Ishøj kommune, selv henvende sig i vores åbne, anonyme familierådgivning. Hvad der ligger til grund for, at den enkelte familie kommer i familieværkstedet, kan være vidt forskellig. Eksempler kan være familieproblemer på grund af et barn, der har en diagnose, som giver en adfærd,

der er vanskelig at håndtere for resten af familien, en skilsmisse, som er gået i hårknude, sammenbragte familier, som giver gnidninger eller helt, helt andre årsager. Vi har samtalegrupper, hvor oplevelser og fortællinger bliver delt. Der vil oftest være to familierådgivere fra familieværkstedet til at støtte, så alle får en god oplevelse. Familier til børn i specialskolen på Ishøjgård er også velkomne i Familieværkstedet, og mange oplever, at det er en lettelse, at de kun skal henvende sig ét sted for at få familierådgivning.