Skolen

Skolen på Ishøjgård er en specialskole, hvor vi arbejder ud fra samme regler og love som andre folkeskoler. Ingen elever går fagligt tilbage, mens de går i skole hos os. Derimod klarer de nationale tests på samme eller højere niveau end gennemsnittet. Som alle andre skoler, har vi skønne børn. Dem imødekommer vi ud fra tanken om det hele menneske og ønsker, at hver enkelt elev skal føle sig som en del af et fællesskab, hvor der ikke bliver set ned på hverken dem eller deres forældre,

at hver enkelt elev skal føle sig som en del af et fællesskab, hvor der ikke bliver set ned på hverken dem eller deres forældre. Vi respekterer de fortællinger, den enkelte kommer med og giver os tid til at lytte, fordi vi tror på, at det at lære, udvikle og mestre hænger sammen med trivsel. Ting kan lykkedes, det ved vi – især når vi hjælper med at skabe og holde fast i forhåbningen om, at det er muligt og tydeliggør, at viljen er vigtig.

Målgruppe

Specialskolen på Ishøjgård tager imod elever fra 0. – 10. klasse, som er visiteret hertil fra Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Vores elever har problemer, som den almindelige folkeskole ikke har mulighed for at rumme og flere er fx blevet mobbet. Hos os kan tonen mellem eleverne også være hård, men ingen elever bliver mobbet. Her oplever de ro, og at det er godt at gå i skole – så godt, at vi kan omdanne højt fravær til lysten til at gå i skole. Lige så forskellige som eleverne er i den almindelige folkeskole, lige så forskellige er de i vores specialskole. På grund af diagnoser, uoverskuelige problemer eller måske et manglende selvværd

reagerer de uhensigtsmæssigt, når de er sammen med andre, hvis man ikke tager højde for deres problemer. Det går uden tvivl ud over deres læring, fordi vanskelighederne fylder så meget, at det spærrer for, at de kan udnytte deres individuelle muligheder. Oftest går eleverne her på vores specialskole i 1/2 -2 år. Vores mål er at støtte dem, så de får så gode oplevelser med at gå i skole, at de igen kan klare sig godt i en almindelig folkeskole.

Der er 30 elever i Ishøjgårds specialskole den 1. august 2014.