SKP

På Ishøjgård møder vi  mennesker, der hvor de er og giver gode redskaber, som kan føre til et bedre liv. Det gælder også hos vores SKP’ere, som styrker børn og unges udvikling ved at være rollemodeller, som stiller krav, der stemmer overens med barnets eller den unges handleplan. Vi arbejder ud fra et stærkt ønske om at give alle en chance for at komme videre, derfor er SKP’erne baseret på et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper på Ishøjgård.

Familierådgivere, familiebehandlere, pædagoger og lærere har, ud over en stærk faglig baggrund, dygtiggjort sig inden for de systemisk narrative metoder. En støtte-/kontaktperson har altid en pædagogisk uddannelsesbaggrund og pædagogisk erfaring. SKP-medarbejdernes arbejde tager afsæt i en fællesfaglig base, der består en SKP-konsulent og fastansatte  støtte-/kontaktpersoner samt en gruppe, der støtter enkeltpersoner og familier.

Målgruppe

SKP’erne er en stab bestående af støtte-/kontaktpersoner, der arbejder for at sikre børn og unges trivsel ved at støtte børn, unge og familier. Det er Ishøj Kommune, der bevilger støtte-/kontaktpersonen fra SKP-ordningen ud fra den konkrete situation og de behov, der er.

SKP’erne støtter børn, unge og familier gennem nærvær, god snak, opmuntrende samtaler, forslag til handlinger og krav. Støtten foregår så vidt muligt i hjemmet eller i barnets og familiens nærmiljø.